הראיון הטלפוני

GO for IT  תכוון אותך עם הראיון הטלפוני…

שלב הראיון הטלפוני הינו על פי רוב שלב מקדים לראיון הפרונטאלי שיתקיים לך במשרדי החברה. רושם ראשוני שלילי עשוי במידה רבה להשאיר אותך במקום העבודה הנוכחי שלך ולא יאפשר את ההתקדמות שלך הלאה בתהליך.

ראיון טלפוני עשוי להרתיע לעיתים, משום שלא קיים בו ההקשר התקשורתי הבינאישי המקובל הכולל גם קשר עין והתייחסות לשפת גוף. מבחינתך המועמד, הראיון הטלפוני יבוסס בעיקר על האופן שבו ינשמע, האינטונציה והתוכן של הדברים ועל כן על מנת שהרושם שתותיר יהיה מהימן עליך להתכונן לראיון מסוג זה.
הקפדה על הכללים הבאים תסייע לך בשלב הראיון ותאפשר לך לצלוח אותו –

 • בררו ככל שניתן באמצעות אתר האינטרנט של החברה, הרשת החברתית ומכרים קרובים אודות פרטים על החברה, התפקיד והמנהל שצפוי לראיין אותך, תוך ניסיון לשים לב לפרטים קטנים ומייחדים. צוות GO for IT  יסייע לך בכך!
 • זכרו כי הראיון קצוב בזמן ויש למצות את הזמן בצורה מיטבית.
 • הכינו מראש את קורות החיים המעודכנים שנשלחו עבור המשרה הספציפית שעליה אתם מתמודדים וסמנו לכם אירועים / פרטים חשובים שברצונכם יהיה להזכיר במהלך הראיון.
 • במידת האפשר, תתמקמו בעת הראיון במקום שיהיה ניתן לדבר בו בצורה טבעית לחלוטין ובלי לחץ או חשש שהמידע יעבור הלאה. במידה ואין זה המצב התריעו בנימוס על כך בפני המראיין ובקשו לתאם זמן חליפי ספציפי אחר שבו תוכלו להתראיין בתנאים אופטימאליים.
 • וודאו שאתם שומעים ונשמעים היטב.
 • בעת יצירת הקשר עמך, הציגו עצמיכם בצורה הולמת, וודאו שיש לכם את הזמן הנחוץ לראיון.
 • ספקו למראיין את כל המידע הנדרש לגבי כישוריכם הבולטים וניסיונכם התעסוקתי כפי שתוכלו לתרום ממנו בתפקיד שאתם מתמודדים עליו.
 • זה הזמן להראות למראיין שבצעתם עבודת הכנה מקיפה.
 • באם פרק השאלות תם והנכם בתחושה שלא מיציתם, ציינו זאת בפני המראיין ובקשו להשלים פרטים חשובים עליכם / על מידת התאמתכם לתפקיד ועל ידי כך צרו סיום חזק לראיון הטלפוני.
 • שימו לב לשאלות "שבירת הקרח" בתחילת הראיון באמצעות שאלה כללית ביותר כמו "מה שלומך", "איפה אני תופס אותך" וכיו"ב. עוד יותר שימו לב לתשובות שאתם מספקים בהקשר הזה…
 • בקשו להתעדכן בהמשך התהליך ולהתמקם פחות או יותר על לוח הזמנים הצפוי לכך.
 • בסוף הראיון יינתן על פי רוב מקום לשאלות, נצלו זאת והשלימו לעצמכם פרטים חשובים נוספים שמעניינים אתכם.

זכרו,

הראיון הטלפוני מאפשר במידה רבה למראיין לבדוק את השטח ולקבוע במידה רבה כיצד יראה המשך התהליך ככל שזה נוגע אליכם … על כן עליכם להישמע בוגרים, רגועים ומקצועיים.

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes