תקנון מבצע "חבר מביא חבר"

תקנון מבצעי "חבר מביא חבר"

תוקף – 1/1/14

 

מועמד יקר!

הוראות אלו, מטרתן להסדיר את שיתוף הפעולה בינך לבין חברת לוג-און תוכנה בע"מ, ככל שזה נוגע להשתתפותך במסגרת מבצעי "חבר מביא חבר" שלנו.

קריאת הוראות אלו הן בבחינת הבנתך והסכמתך לתנאי התקנון ולקיומן של הוראות אלו כלשונן. במידה ואינך מסכים להן, אנא הימנע מלקחת חלק במבצעי "חבר מביא חבר" של חברת לוג-און בכל צורה ואופן.

חברת לוג-און תוכנה בע"מ מספקת בין השאר שירותי ייעוץ ופיתוח תוכנה ובאמצעות קבוצת הבת GO4-IT השמה בהייטק, היא מספקת בנוסף שירותי השמה למגוון מלקוחותיה הפועלים במגזרי האנטרפרייז וההייטק. החברה מעסיקה מעל 300 מהנדסים בכל קשת הטכנולוגיות ובמגוון רחב של תפקידים.

כפועל יוצא של תחומי פעילות אלו, חברת לוג-און ו/או קבוצת GO4-IT מטעמה, מגייסת באופן שוטף ורציף מועמדים לשורותיה, או פועלת להשמתם כעובדים אצלם בהתאמה. ההשתתפות במבצעי "חבר מביא חבר" של חברת לוג-און מסייעת לחברה בפעילות זאת ובהתאם, חברת לוג-און מוכנה בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בתקנון זה לתגמל את מי שיפעל בהתאם להוראות המבצעים ויסייע באיתור וגיוס עובדים חדשים אליה ו/או, באיתור וגיוס מועמדים שיושמו על ידה ויועסקו כעובדים חדשים בקרב לקוחותיה.

זירת המועמדים הפרטית של חברת לוג-און ושל קבוצת GO4-IT מטעמה מרכזת את כל הנתונים הרלוונטיים שיעזרו לכם לעקוב הכי מקרוב שאפשר אחר מועמדים שהפניתם אלינו ונרשמו על שמכם וכך גם לגבי סטאטוס התקדמותם במשרות השונות, וזכאותכם לתגמול.

להלן יפורטו הגדרות ותנאים כלליים להשתתפות במבצעים:

 1. רשאים להשתתף במבצעים: חברי רשת הגיוס של לוג-און (ניתן להצטרף לרשת בכל זמן באמצעות הלינק הבא).

 2. סוגי העסקאות עליהן החברה תתגמל: עסקאות ייעוץ, השמה, גיוס עובדי מטה.

 3. גיוס מוצלח: העובד צבר וותק של לפחות 4 חודשי עבודה קלנדאריים.

 4. הזכאות לתגמול עבור כל גיוס מוצלח תהיה על תנאי:

 • קבלת אישור ממחלקת הגיוס בלוג-און שקורות החיים נקלטו במערכת ונרשמו על ידי הגורם המפנה (ניתן לעקב באמצעות זירת המועמדים הפרטית).

 • לוג-און או צד ג' החתום על קבלת שירותי השמה מחברת לוג-און התקשרו עם המועמד בהסכם העסקה בתוך 6 חודשים ממועד הפנית העובד ללוג-און ורישומו על שם הגורם המפנה.

 • לא נוצרה מחויבות נוספת לתשלום לגורם נוסף עקב גיוס מועמד זה מכל סיבה שהיא.

 • אין ידיעה על אפשרות שהעובד יסיים את תפקידו .

 1. בגין כל "גיוס מוצלח" תשלם לוג-און מענק "חבר מביא חבר" בהתאם לסכומים הנקובים והתנאים כפי שמפורטים בטבלה המצורפת מטה.

 2. המבצעים מנוהלים באמצעות מערכת הגיוס של לוג-און בלבד והמעקב אחר רישום המועמדים והתקדמותם ייעשה באמצעות "זירת המועמדים" אליה ניתן לגשת בשם משתמש וסיסמה דרך אתר הגיוס של החברה, בכפוף להוראות השימוש בזירה.

 3. חברת לוג-און תוכל להודיע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על סיום המבצעים ו/או על אחד מהם. יחד עם זאת מועמדים שכבר הופנו, נרשמו ואושרו בכפוף לתנאי המבצעים בטרם הודיעה החברה על סיומם יהיו זכאים למענקי תגמול אם נתמלאו שאר התנאים לזכאות זו.

 4. חברת לוג-און שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת כפי שתמצא לנכון על ידי פרסום תקנון מעודכן במקומו.

 5. תוקפו של תקנון זה החל ממועד פרסומו.

  סוגי המבצעים ומענקי תגמול:

מבצעים:

4X4

4X4 PLUS 2

Give us a name

גיוס לתפקידי מטה

מספר חודשי עבודה מינימאלי לזכאות:

3

4

3

4

6

3

3

לחברי רשת גיוס

1,500 ₪

4,000 ₪

1,500 ₪

4,000 ₪

2,000 ₪

1,000 ₪

1,500 ₪

 •  כל הסכומים הנם ברוטו ומשולמים בכפוף לנוהלי לוג-און.
 • מענקי התגמול כמו גם התנאים לתגמול עובדי חברה בפועל מפורטים בתקנון אתר החברה הפנימי.

הדגשים למבצעים:

מבצע 4X4 –

 • הזכאות הבסיסית לתשלום המענק הנה 4,000 ₪ לאחר שהעובד ישלים 4 חודשי עבודה בפועל.

 • למרות זאת, היה ומסיבה זו אחרת עבודתו תופסק לאחר 3 חודשי עבודה, הזכאות למענק תקטן ל-1,500 ₪.

מבצע 4X4 PLUS 2

 • הפעלת המבצע לטובת איתור לתפקידים ייחודיים / טכנולוגיות ספציפיות בלבד.

 • המבצע לא יחול על תפקידים שהוגדרו כזמניים פחות מ- 12 חודשי עבודה.

 • המענק יחולק ל- 2 פעימות: האחת בחלוף 4 חודשים והשנייה בחלוף 6 חודשים.

 • למרות זאת, היה ומסיבה זו אחרת העבודה תופסק לאחר 3 חודשי עבודה, הזכאות למענק תקטן ל-1,500 ₪.

Give us a name

 • המבצע יהיה תקף לעסקאות השמה בלבד.

גיוס לתפקידי מטה –

 • תפקידי מטה יוגדרו כ: מנהלי לקוחות / רכזות גיוס / רפרנטיות גיוס/ תפקידים במטה החברה או גיוסים  לתפקידים בתוך מסגרת לוג-און של אנשים שאינם מפתחי תוכנה .

 הוראות נוספות:

הנך מצהיר כי ידוע לך היטב שאינך מורשה לשלוח לחברה קורות חיים, או כל פרט אישי אחר של אדם, ללא ידיעתו והסכמתו המלאה לכך ש:

 • קורות חייו יישלחו ללוג-און לצורך בחינת התאמתו לקבלה לעבודה בחברה ו/או אצל מי מלקוחותיה ובתוך כך יישמרו בידיה.

 • חברת לוג-און תיפנה, ככל שתבחר בכך, לאותו אדם על מנת לזמנו לתחילת תהליך מיון ולבחינת התאמתו לקבלה לעבודה בחברה ו/או אצל מי מלקוחותיה.

 • בהתאם לכתובת המייל של הגורם המפנה, חברת לוג-און תרשום את אותו גורם מפנה כמשתמש רשום בזירת המועמדים הפרטית לכל דבר ועניין ותהיה רשאית לשלוח לאותו אדם שם משתמש וסיסמא ייחודיים שיאפשרו לו כניסה אל תוך הזירה.

עוד הנך מצהיר כי, אין במשלוח קורות חיים על ידך משום הפרת התחייבות מצדך, כלפי כל צד שלישי שהוא, שלא לעשות כן, או משום הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א- 1981.

כמו כן, עליך להביא בחשבון כי חברת לוג-און תהיה רשאית לחלוק מידע, קורות חיים ופרטים אישיים של מועמדים שהפנית במסגרת זו עם קבוצת הבת GO4-IT השמה בהייטק שגם היא תוכל לעשות שימוש מטעמה בנתונים ובכפוף לתנאי מבצעים המפורטים מעלה.

בהסכמתך להוראות שימוש אלו הנך מסכים כי קורות החיים שהעברת או תעביר לחברה בכל עת  ישמשו את החברה לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, ובין היתר לצורך יצירת קשר עמך ו/או עם המועמדים שהעברת באמצעות דיוור ישיר, בדוא"ל ובטלפון.

חברת לוג-און שמחה על שהחלטת לקחת חלק במבצעי "חבר מביא חבר" שלה ובאמצעותם להפוך שותף פעיל בפעילות איתור וגיוס עובדים חדשים לשורותיה.

אנא הקפד על הוראות אלו ופעל בהתאם אליהן על כל המשתמע בכך!

לפניות / בירורים / הבהרות וכיו"ב הקשורים לתקנון זה, אנא פנה אלינו באמצעות המייל maayann@log-on.com

 

 

-בהצלחה-

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes